ขอบเขตโครงงาน

 

งานขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ประเภทเครื่องเรือน

1 คามเป็นมาของโครงงาน

ปัจจุบันนี้ โลกมนุษย์ของเราได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์จะขาดกันไม่ได้ ส่วนทางด้านของอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารนั้นรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น

ด้านเว็บไซต์ ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่โลดแล่นอยู่บนระบบเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อซื้อขายสินค้า หรือจะเป็นด้านความบันเทิง และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เนื่องจากระบบอินเตอร์นั้นได้แพร่หลายเข้าสู่ทุกพื้นที่ จึงทำให้สามารถเลือกช่องทางเลือกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและบริการด้านอื่นๆได้อย่างสะดวก

ดังนั้น  ร้านของเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างต่าง ที่มีความหลากหลาย ซึ่งต้องการที่จะนำเอาสื่อในการซื้อขายมาใช้ในระบบงานของร้านที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อที่จะสามารถเลือกสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการประกอบกับการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

2. ความเป็นมาและเหตุการณ์ของปัญหา

ปัจจุบันลักษณะงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ คือ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าลูกค้าจะต้องมาเลือกสินค้าเองที่ร้านเพื่อที่จะได้เลือกดูสินค้าตามความต้องการของลูกค้า หรือ การโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าแต่ถ้าในการโทรสั่งสินค้านั้นลูกค้าก็จะไม่เห็นรูปแบบของสินค้าลูกค้าจะรู้แค่ขนาดและราคาเท่านั้นเอง จึงทำให้เสียเวลาในการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นทางร้านจึงจัดทำให้การสั่งซื้อสินค้านั้นง่ายสะดวกไม่ต้องเสียเวลาให้กับลูกค้า  ด้วยการให้ลูกค้าสั่งซื้อสิค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสินค้า,สั่งซื้อสินค้าได้ และรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมารับสินค้าที่ร้าน วิธีดังกล่าวนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ให้ได้ทั้งการประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม

3.ขอบเขตของโครงงาน

3.1 งานผู้ดูแลระบบ

1) การเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ

2) การลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

3) การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

4) การค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ

3.2 งานสมาชิก

1) การ สมัคร – เพิ่ม ข้อมูลสมาชิก

2) แก้ไขข้อมูลสมาชิก

3) ค้นหาข้อมูลสมาชิก

4) ลบข้อมูลสมาชิก

5) รายงานข้อมูลสมาชิก

3.3 งานคลังสินค้า

1) เพิ่มข้อมูลสินค้า

2) ลบข้อมูลสินค้า

3) แก้ไขข้อมูลสินค้า

4) ค้นหาข้อมูลสินค้า

5) รายงานข้อมูลสินค้า

3.4 การสั่งซื้อสินค้า

1) เพิ่มข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อ

2) ลบข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อ

3) แก้ไขสินค้าที่สั่งซื้อ

4) รายงานสินค้าที่สั่งซื้อ

3.5 การขายสินค้า

1) เพิ่มสินค้าข้อมูลการขาย

2) แก้ไขข้อมูลการขาย

3) ยกเลิกการขาย

4) พิมพ์ใบรายการขาย

3.6 การโอนเงินเข้าบัญชีและการแจ้งการโอนเงิน

1) ข้อมูลการโอนเงิน

2) ลูกค้าแจ้งการโอนเงิน

3.7 การส่งสินค้า

1) แสดงข้อมูลการโอนเงิน

2) กำหนดสถานการณ์จัดส่ง

3.8 งานรายงานผล

1) สรุปรายได้สินค้าที่ขายทั้งหมดของเดือน

2) สรุปรายได้ทั้งหมด

3) สรุปรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

4.วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขายเฟอร์นิเจอร์

2. เพื่อพัฒนาระบบงานขายเฟอร์นิเจอร์

3. เพื่อให้สะดวกรวดเร็วต่อระบบงานขายเฟอร์นิเจอร์

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเฟอร์นิเจอร์

2. ได้มีโปรแกรมระบบงานของเฟอร์นิเจอร์

3. ได้เพิ่มช่องทางเลือกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของเฟอร์นิเจอร์

4. เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับทางร้านเฟอร์นิเจอร์

6. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

6.1  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1) คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

2) เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

6.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

1) พีเอชพี  เป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์สคิปต์ที่มีการประมวลผลรวดเร็วและเป็นโอเพนซอร์ส  (Open Source)  ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2) มาโครมีเดีย  ดรีมเว็บเวอร์ ซีเอส3 (Macromedia  Dreamweaver  CS3)  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบเว็บเพ็จ  และเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอชคิวแอล  (MySQL)  กับภาษาพีเอชพี  (PHP)  เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3) มายเอชคิวแอล (MySQL)  เป็นโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล

4) แอบเซิร์ฟ (Appserv) เป็นโปรแกรมจำลองเครื่องที่ใช้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์

5) โปรแกรมอะโดบี โฟรโตช็อป (Adobe Photoshop CS3) เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพ

6) โปรแกรมไมโครซอร์ฟ ออฟฟิศ วิสิโอ (Microsoft Office Visio 2003)เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างแผนภาพข้อมูล

7) โปรแกรมไมโครซอร์ฟ เวิร์ด (Microsoft word 2007) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดพิมพ์เอกสาร

Context Diagram

Drawing1

Data Flow Diagram

DFD NEW2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: